Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 536/127/20 w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów