Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 529/120/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 3