Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 509/100/20 w sprawie odwołania Zarządzenia Burmistrza Nr 772/152/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku