Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 503/94/20 w sprawie unieważnienia konkursów na kandydatów na dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów