Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 496/87/20 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 290/249/19 Burmistrza Mikołowa z dnia 11 września 2019 roku w sprawie wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie