Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 491/82/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów