Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 474/65/20 w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Miasta Mikołów oraz jednostkach budżetowych Gminy Mikołów