Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 461/52/20 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej