Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 451/42/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę