Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 450/41/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę