Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 435/26/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę