Uchwała nr XVIII/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XIX/190/2020 z dnia 4.02.2020 r.
- nr XX/199/2020 z dnia 25.02.2020 r.
- nr XX/200/2020 z dnia 25.02.2020 r.
- nr XXII/216/2020 z dnia 7.04.2020 r.
- nr XXIII/226/2020 z dnia 21.04.2020 r.
- nr XXIV/239/2020 z dnia 19.05.2020 r.
- nr XXVII/248/2020 z dnia 23.06.2020 r.
- nr XXVIII/262/2020 z dnia 9.07.2020 r.
- nr XXIX/264/2020 z dnia 25.08.2020 r.
- nr XXX/277/2020 z dnia 22.09.2020 r.
- nr XXXI/288/2020 z dnia 20.10.2020 r.
- nr XXXII/296/2020 z dnia 9.11.2020 r.
- nr XXXIII/298/2020 z dnia 24.11.2020 r.
- nr XXXV/312/2020 z dnia 15.12.2020 r.
- nr XXXVI/325/2020 z dnia 28.12.2020 r.