Zamknij okno Drukuj dokument

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji

Informacja:
Rada Miejska Mikołowa nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398) o rewitalizacji, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji „Specjalnej Strefy Rewitalizacji” na podstawie art. 25 w/w Ustawy z dnia 9 października 2015 r., a możliwość skorzystania przez Gminę Mikołów z prawa pierwokupu, zgodnie z cyt. powyżej Ustawą, zostanie rozważona po podjęciu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanawiającej na rzecz Gminy Mikołów prawo pierwokupu nieruchomości zlokalizowanych w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Gospodarki Mieniem
pok. nr 4, parter, Rynek 16
tel.: 32 324 85 63, 32 324 85 64
e-mail: zagospodarowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Wymagane dokumenty
Wniosek, należy podać numer działki.

Opłaty
Za zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji - 17,00 zł.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji.

Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie
Można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Załączniki

Wniosek - rewitalizacja (495.5kB)    
Wniosek - rewitalizacja (56.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2019-08-22 13:45:47
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2019-08-22 13:49:35
Ostatnia zmiana:2020-01-13 13:47:06
Ilość wyświetleń:5459