Zamknij okno Drukuj dokument

Sierpień 2019

- projekt uchwały nr 80/2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 86/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie

- projekt uchwały nr 89/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 80/2019 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- projekt uchwały nr 83/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

- projekt uchwały nr 90/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 91/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

- projekt uchwały nr 87/2019 zmieniający uchwałę nr IX/86/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024

- projekt uchwały nr 92/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy

- informacje i materiały na temat rozwoju sportu i rekreacji w mieście - MOSiR

- projekt uchwały nr 93/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030

- projekt uchwały nr 94/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 96/2019 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 97/2019 w sprawie petycji dotyczącej nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy

Załączniki

80-2019 skan (264.4kB)    
sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-mikolow-z-organizacjami-pozarzadowymi-za-2018-rok_458736 (801.1kB)    
sprawozdanie z dzialalności Miejskiej Biblioteki Publicznej I (4.1MB)    
86-2019 skan (71.8kB)    
89-2019 skan (385.5kB)    
80-2019 skan (362.2kB)    
83-2019 skan (264.2kB)    
90-2019 skan (71kB)    
91-2019 skan (113.3kB)    
87-2019 skan (797kB)    
92-2019 skan (234.7kB)    
informacje na temat rozwoju sportu w mieście - MOSiR (628.6kB)    
93-2019 skan (5.1MB)    
94-2019 pdf (1.5MB)    
96-2019 skan (202.7kB)    
97-2019 skan (118.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2019-07-24 10:18:36
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2019-07-24 10:19:36
Ostatnia zmiana:2019-08-26 10:48:40
Ilość wyświetleń:3248