Zamknij okno Drukuj dokument

Przedszkole nr 8

ul. Waryńskiego 28A, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 07 09
dyrektor: mgr Maria Tomala
e-mail: sekretariat@p8.mikolow.eu

strona www: http://przedszkole8.edupage.org/

Przedszkole Publiczne nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Oddział w Rybniku. Placówka nie posiada statusu przedszkola z oddziałami integracyjnymi, ale przyjmuje dzieci niepełnosprawne.

Organami przedszkola są:

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Celem przedszkola jest celowe wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Placówka realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Cele i zadania przedszkola koncentrują się w szczególności na:

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 13:43:05
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 13:43:05
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 13:43:05
Ostatnia zmiana:2018-01-23 10:47:20
Ilość wyświetleń:6386