Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi