Uchwała nr III/23/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr 
IV/37/2019 z dnia 22.01.2019 r.
- nr V/49/2019 z dnia 5.02.2019 r.
nr VII/59/2019 z dnia 19.03.2019 r.
- nr
VIII/69/2019 z dnia 16.04.2019 r.
- nr 
IX/81/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- nr X/95/2019 z dnia 18.06.2019 r.
- nr XI/111/2019 z dnia 9.08.2019 r.
- nr XII/113/2019 z dnia 27.08.2019 r.
- nr XIII/126/2019 z dnia 17.09.2019 r.
- nr XIV/135/2019 z dnia 22.10.2019 r.
- nr XV/149/2019 z dnia 6.11.2019 r.
- nr XVI/151/2019 z dnia 19.11.2019 r.
- nr XVII/160/2019 z dnia 2.12.2019 r.
- nr XVIII/170/2019 z dnia 17.12.2019 r.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/166/2019 z dnia 17.12.2019 r.