Uchwała nr II/19/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr VII/61/2019 z dnia 19.03.2019 r.