Uchwała nr XLVI/823/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028