Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji i promocji wolontariatu w 2018 r.