Zamknij okno Drukuj dokument

Kwiecień 2018

- projekt uchwały nr 38/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Borowa Wieś

- projekt uchwały nr 39/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Bujaków

- projekt uchwały nr 40/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Mokre

- projekt uchwały nr 41/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Paniowy

- projekt uchwały nr 42/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Śmiłowice 

- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za 2017 rok

- sprawozdanie sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok

- sprawozdanie sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów za 2017 rok

- projekt uchwały nr 43/2018 w sprawie wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów

- projekt uchwały nr 44/2018 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

- projekt uchwały nr 45/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/748/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

- projekt uchwały nr 46/2018 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

- projekt uchwały nr 47/2018 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa"

- projekt uchwały nr 48/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre

- projekt uchwały nr 49/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice

- projekt uchwały nr 50/2018 w sprawie finansowego wsparcia Policji

- projekt uchwały nr 51/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów - dla Seniorów

- projekt uchwały nr 53/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 54/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 55/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- projekt uchwały nr 57/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/764/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

- projekt uchwały nr 58/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr XL/754/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżet gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie

 

Załączniki

38-2018 Borowa Wieś (1.2MB)    
39-2018 Bujaków (1.3MB)    
40-2018 Mokre (1.3MB)    
41-2018 Paniowy (1.3MB)    
42-2018 Śmiłowice (1.3MB)    
sprawozdanie z działalności MOPS za 2017 rok (5.1MB)    
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok (1.6MB)    
sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny za 2017 rok (1.5MB)    
projekt uchwały nr 43-2018 (242.8kB)    
projekt uchwały nr 44-2018 (310.4kB)    
45-2018 (117.6kB)    
46-2018 (88.8kB)    
47-2018 (348kB)    
projekt uchwały nr 47-2018 - załączniki (13MB)    
48-2018 (246.2kB)    
49-2018 (226.2kB)    
50-2018 (84kB)    
51-2018 (151.7kB)    
53-2018 (28.2MB)    
54-2018 (95.5kB)    
55-2018 (2.2MB)    
57-2018 (115.4kB)    
58-2018 (84.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2018-03-22 14:00:48
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2018-03-22 14:01:18
Ostatnia zmiana:2018-04-24 14:34:27
Ilość wyświetleń:11439