Zamknij okno Drukuj dokument

Marzec 2018

- projekt uchwały nr 26/2018 w sprawie nadania nowych nazw ulic w Mikołowie

- projekt uchwały nr 27/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

- projekt uchwały nr 28/2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 29/2018 w sprawie uchwały nr XXXVIII/735/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2018 r.

- projekt uchwały nr 30/2018 w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez gminę Mikołów

- projekt uchwały nr 31/2018 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

- projekt uchwały nr 32/2018 w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019

- projekt uchwały nr 33/2018 w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 34/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Mikołów Programu "Mikołów dla Seniorów"

- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Mikołowa za 2017 rok

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie za 2017 rok

- projekt uchwały nr 25/2018 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie

- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mikołowskiego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 - projekt uchwały nr 35/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w roku 2019

- projekt uchwały nr 36/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 37/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- informacja dot. posiedzeń komisji Rady Miejskiej Mikołowa, na których będą omawiane poszczególne projekty uchwał

- sprawozdanie z działalności oddziału Zarządu Miejskiego w Mikołowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za 2017 r.

- projekt uchwały nr 38/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Borowa Wieś - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

- projekt uchwały nr 39/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Bujaków - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

- projekt uchwały nr 40/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Mokre - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

- projekt uchwały nr 41/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Paniowy - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

- projekt uchwały nr 42/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Śmiłowice - projekt uchwały będzie przedmiotem obrad zarówno marcowego, jak i kwietniowego posiedzenia Komisji RM nr 9 - Statutowej

 

Załączniki

26-2018 (199.7kB)    
27-2018 (4.7MB)    
załącznik do 27-2018 (8.2MB)    
28-2018 (599.4kB)    
29-2018 (97.2kB)    
30-2018 (130.5kB)    
31-2018 (80.5kB)    
32-2018 (73.8kB)    
33-2018 (467.9kB)    
34-2018 (169.3kB)    
Państwowa Straż Pożarna w Mikołowie (1.7MB)    
Straż Miejska w Mikołowie (7.9MB)    
załącznik do 33-2018 (559.2kB)    
25-2018 (99.1kB)    
załącznik do 31-2018 (83.3kB)    
sprawozdanie z działalności Policji (1.9MB)    
35-2018 (59.4kB)    
36-2018 (2.1MB)    
37-2018 (1.7MB)    
PROJEKTY UCHWAŁ — KOMISJE 2 (55kB)    
Ochotnicze Straże Pożarne (908.5kB)    
38-2018 Borowa Wieś (1.2MB)    
39-2018 Bujaków (1.3MB)    
40-2018 Mokre (1.3MB)    
41-2018 Paniowy (1.3MB)    
42-2018 Śmiłowice (1.3MB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2018-02-28 15:00:19
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2018-02-28 15:00:41
Ostatnia zmiana:2018-03-15 10:16:13
Ilość wyświetleń:3975