Zamknij okno Drukuj dokument

Instytut Mikołowski

ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 738 07 55
dyrektor: Maciej Melecki

e-mail: instytutmik@poczta.onet.pl
strona www: www.instytutmikolowski.pl

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1700

Instytut Mikołowski jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do rejestru instytucji kultury w Mikołowie. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków własnych w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności wykonania. Działalność Instytutu jest finansowana z dotacji z budżetu gminy Mikołów, środków uzyskanych od osób fizycznych i prawnych oraz z dochodów własnych i innych źródeł.

Instytutem Mikołowskim kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny, sprawuje nadzór nad jej majątkiem, tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Organem doradczym Instytutu jest Rada Programowa składająca się z 5 członków powołana przez Radę Miejską. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora i rady programowej oraz szczegółowa struktura organizacyjna Instytutu określone są w statucie placówki i regulaminie organizacyjnym.

W zakres prac Instytutu Mikołowskiego wchodzą działania o charakterze promocyjnym dorobku kulturalnego miasta, realizowane poprzez:

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 10:22:38
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 10:22:38
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 10:22:38
Ostatnia zmiana:2019-02-25 14:28:03
Ilość wyświetleń:6694