Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Sprawę prowadzi i informacji udziela
Miejski Dom Kultury w Mikołowie
Rynek 19, 43-190 Mikołów,
telefon (32) 22 62 147
e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Podstawa prawna
Uchwała nr XXX/282/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu jej przyznawania

Kompletne wnioski dotyczące ubiegania się o stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów - do 31 stycznia (dotyczy osiągnięć uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku)

Komplet dokumentów do złożenia stanowi właściwy wniosek stosownie do uzyskanych osiągnięć wraz załącznikami.