Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie została powołana Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 989/369/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Posiedzenia Komisji odbywają się  w każdą drugą środę miesiąca godz: 15:30 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie, pokój 13a,   tel.: (32) 32 42 619

Korespondencję do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy kierować pod adres:

Urząd Miasta
Rynek 16
43-190 Mikołów

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286)

Do zadań Komisji należy między innymi:

  1. Inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych, narkomanii, jak również podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  2. Wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałami Rady Miejskiej Mikołowa;
  3. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie Gminy Mikołów, na podstawie upoważnienia wydawanego przez Burmistrza;
  4. Współdziałanie z organami Gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych;
  5. Zakładanie „Niebieskich Kart” w przypadku powzięcia wiadomości o stosowaniu przemocy w rodzinie;
  6. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu i prowadzenie postępowania w sprawach o sądowe zobowiązanie do leczenia.

 Jak zgłosić osobę nadużywającą alkoholu do obowiązkowego leczenia odwykowego?

  1. Wniosek o podjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o obowiązku leczenia może złożyć każda osoba (nie tylko spokrewniona) bądź instytucja.
  2. Warunkiem podjęcia czynności przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, są, oprócz nadużywania alkoholu, rozkład życia rodzinnego, przemoc w rodzinie, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od obowiązku pracy, systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uprawniona do wszczęcia postępowania wobec osób zameldowanych bądź przebywających na terenie Gminy Mikołów.
  4. Wniosek o podjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o obowiązku leczenia można pobrać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta, Rynek 16, w Biurze Podawczym, pokój nr 1, poniedziałek od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30  do 15:30, piątek od 7:30  do 14:00 , bądź ze strony internetowej.

Wniosek można złożyć osobiście( w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta, Rynek 16, w Biurze Podawczym, pokój nr 1 poniedziałek od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30  do 15:30, piątek od 7:30  do 14:00, bądź przesłać pod adres pocztowy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów. 

Załączniki

Wniosek o leczenie.doc (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o leczenie.pdf (142.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RODO - klauzula informacyjna (129.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2013-02-07 11:57:16
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2013-02-07 11:57:16
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2013-02-07 11:57:16
Ostatnia zmiana:2018-10-24 12:57:16
Ilość wyświetleń:8665

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij