Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Materiały

 • projekt uchwały nr 272/2015 w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia terminowej umowy dzierżawy nieruchomości - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 273/2015 w spr. zamiany nieruchomości położonych przy Rynku w Mikołowie - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej i Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
 • projekt uchwały nr 274/2015 w spr. upoważnienia Kierownika MOPS w Mikołowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych
 • projekt uchwały nr 275/2015 w spr.przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - skierpwany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych
 • projekt uchwały nr 281-2015 w spr. połączenia somorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie i Mikołowskiego Impresariatu Kultury w Mikłowie i utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie - skierowany do Komisji RMM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji, i Nr 9 Statutowa,
 • projekt uchwały nr 276-2015 w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łaziska Górne a Gminą Mikołów na organizowane przez Gminę Laziska Górne publicznego transportu zbiorowego o charakterze użytezności publicznej na linii "N Łaziska" -  skierowany do  Komisji RMM Nr 1 ds. Samorządu i Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 280-2015 w spr. przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Strzechy skierowany do   Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
 • projekt uchwały nr 277-2015 w spr. opłaty targowej na 2016 rok skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 278-2015 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 283-2015 w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 284-2015 w spr. dopłat do cen 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za biorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na tereniw Gminy Mikołów, które obowiązują w okresie 1.12.2015 - 30.11.2016 skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 286-2015 w spr. zmiany załącznika Nr 9 do uchwały nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 292-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015 skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 290-2015  w spr. zmian w budżecie na rok 2015 skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 282-2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gronie skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • projekt uchwały nr 285-2015 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych,
 • projekt uchwały nr 287-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych,
 • projekt uchwały nr 288-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych,
 • projekt uchwały nr 289-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych
 • projekt uchwały nr 296-2015 w spr. przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 6 ds. Społecznych i
 • projekt uchwały nr 279-2015 w spr. nabycia udziałów w nieruchomości gminnej skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • projekt uchwały nr 291-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
 • projekt uchwały nr 293-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji
 • projekt uchwały nr 294-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015  skierowany  do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 295-2015 w spr. zmian w budżecie na rok 2015 skierowany  do Komisji RMM Nr 1 ds. Samorządu i Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 297-2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa skierowany do Komisji RMM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta
 • projekt uchwały nr 300-2015 w spr. zmiany uchwały nr XXVII/584/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.01.2013 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Mikołów skierowany do Komisji RMM Nr 2 ds. Budżetu i Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
 • projekt uchwały nr 301-2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 skierowany do Komisji RMM Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 302-2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 skierowany do Komisji RMM Nr 2 ds. Budżetu
 • projekt uchwały nr 303-2015 w spr. emisji obligacji oraz zaad ich zbywania, nabywania i wykupu  skierowany do Komisji RMM Nr 2 ds. Budżetu

 

Załączniki

297-2015-nowy_projekt_46cc38.pdf (329kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
303-2015_nowy_projekt_f93a44.pdf (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
302-2015_nowy_projekt_e383ab.pdf (22.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
301-2015_nowy_projekt_2760ed.pdf (117.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_303-2015_651e79.pdf (265.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_302-2015_d6f874.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_301-2015_6f4667.pdf (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_300-2015_1d4598.pdf (101.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_297-2015_52c7d6.pdf (211.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_295-2015_f7d252.pdf (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_294-2015_0d24b0.pdf (114.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_293-2015_1d3629.pdf (108.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_291-2015_0e03eb.pdf (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_279-2015_654741.pdf (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_296-2015_41f8b7.pdf (399.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_289-2015_d41d48.pdf (156.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_288-2015_29e3d0.pdf (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_287-2015_41d559.pdf (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_285-2015_fba83d.pdf (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_282-2015_038f5e.pdf (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_290-2015_ca5870.pdf (964kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_292-2015_926e94.pdf (186.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_286-2015_c099f2.pdf (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_284-2015_95b793.pdf (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_283-2015_91460a.pdf (19.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_278-2015_2ab869.pdf (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_277-2015_0737ad.pdf (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_280-2015_a391bd.pdf (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_276-2015_7683d8.pdf (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_281_2ddf1a.pdf (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_273-2015_6d15aa.pdf (391.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_272-2015_601bd4.pdf (345kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_274-201.pdf (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt_uchwały_nr_275-2015.pdf (13.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-10-15 10:35:43
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2015-10-15 10:35:43
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2015-10-15 10:35:43
Ostatnia zmiana:2015-10-23 09:05:29
Ilość wyświetleń:4961

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij