Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Plan Pracy Rady Miejskiej na 2015 rok

DATA,

MIEJSCE

SESJI

TEMATYKA

 KOMISJA WIODĄCA

27.01.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok. 
2. Koncepcja działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej unii europejskiej na lata 2014 – 2020 
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady na 2015 rok

 

Komisja Nr 2 ds. Budżetu

24.02.2015

 

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Informacje o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2014 rok, w zakresie:
- ochrony p. pożarowej i zagrożeń pożarowych,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- stanu sanitarnego miasta,
- działalności Straży Miejskiej,
- działalności Referatu Zarządzania Kryzysowego  i O.C.,
- bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta,
- stanu oświetlenia miasta.  
2. Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła w Mikołowie.

 

Komisja Nr 1 ds. Samorządu

 

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

31.03.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

Omówienie działalności szkól i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów, w zakresie:
- bazy i kadr,
- nakładów na oświatę w latach 2010 – 2014 oraz przyszłych potrzeb.

 

Komisja Nr 2 ds. Budżetu

Komisja Nr 6 ds. Społecznych

 28.04.2015

 

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Przyjęcie  głównych kierunków pracy  i sposobów realizacji zadań Rady Miejskiej na całą kadencję.
2. Gospodarka wodno-ściekowa.
3. Sprawozdanie i ocena funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.    
4. Przyjęcie raportów z wykonania gminnych programów: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.

 

Wszystkie Komisje Rady Miejskiej

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

 Komisja Nr 6 ds. Społecznych

26.05.2015

Śląski Ogród Botaniczny

1. Polityka społeczna Gminy:
1)  przyjęcie sprawozdań:
- z realizacji Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2014,
- z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014,
- z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014;
2) polityka Gminy w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości;
2. Ochrona środowiska i przyrody, w tym:
- działalność Ś. Ogrodu Botanicznego,
- utrzymanie zieleni w mieście,
- problematyka wycinki drzew,
- problematyka azbestu w zasobach komunalnych.

 

Komisja Nr 6 ds. Społecznych

 Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska

30.06.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

Ocena wykonania budżetu miasta i sprawozdania  finansowego za 2014 rok oraz absolutorium dla Burmistrza Mikołowa.

 

Komisja Rewizyjna

 Komisje stałe Rady Miejskiej

LIPIEC

PRZERWA

---

25.08.2015

 

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności instytucji kultury za 2014 rok w zakresie:
- osiągnięć
- stanu faktycznego,
- przyszłych potrzeb.
2. Omówienie działań Gminy w zakresie ochrony zabytków – stan faktyczny i potrzeby

 

Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

 

29.09.2015

 

Sołtysówka Bujaków

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za I półrocze 2014 roku.
2. Problematyka sołectw.
3. Informacja o stanie zasobów komunalnych Gminy, w tym:
- gospodarowanie mieniem Gminy,
- budownictwo komunalne,
- ocena realizacji remontów w roku 2014 i 2015,
- raport o stanie zadłużenia najemców w zasobach komunalnych,
- ocena stanu dróg miejskich,
- działania w zakresie infrastruktury rowerowej.

 

Komisja Rewizyjna

Komisje stałe Rady Miejskiej

Komisja Nr 1 ds. Samorządu

27.10.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji finansowanych ze środków własnych i poza budżetowych Gminy.
2. Wnioski do budżetu na 2016 rok.

 

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

 

24.11.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

Sport w mieście, w tym:
- sprawozdanie z działalności MOSiR,
- działalność klubów sportowych,
- wychowanie fizyczne w szkołach,
- stan obiektów sportowych,
- podsumowanie osiągnięć sportowych w zakresie sukcesów ponadregionalnych oraz informacje na temat poszerzenia bazy sportowej w latach 2010 – 2015.

 

Komisja Nr 7 ds. Kultury Sportu, Informacji i Promocji

 22.12.2015

Budynek UM przy ul. Miarki 15

1. Podjęcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2016 rok.

Komisje stałe Rady Miejskiej  

Metadane

Data utworzenia:2014-12-23 08:43:24
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2014-12-23 08:43:24
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2014-12-23 08:43:24
Ostatnia zmiana:2015-01-12 07:42:58
Ilość wyświetleń:4657

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij