Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Wydział Ochrony Środowiska

Rynek 16, pok. nr 24, 43-190 Mikołów 
naczelnik: mgr Sabina Winnicka-Mrowiec, tel. 32 324 85 56
e-mail: sabina.winnicka-mrowiec@mikolow.eu 

Rynek 16, pok. nr 24, 25, 43-190 Mikołów 

e-mail: ekologia@mikolow.eu

tel.: 32 324 84 74,32 324 84 75, 32 324 84 76, 32 324 85 56

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

DRUKI

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska w szczególności należy:

a) Prowadzenie spraw wynikających z prawa ochrony środowiska.
b) Prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego.
c) Prowadzenie spraw wynikających z prawa wodnego.
d) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
e) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach za wyjątkiem spraw dotyczących odpadów komunalnych.
f) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie opiniowania wniosków w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby.
g) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
h) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów dotyczących częściowego zwrotu wydatków poniesionych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.
i) Prowadzenie spraw dotyczących częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.
j) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie przyłączy kanalizacyjnych i usuwania nieczystości ciekłych.
k) Występowanie z upoważnienia Burmistrza w sprawach o wykroczenia przeciwko ustawie: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, prawo wodne.
l) Prowadzenie spraw dotyczących edukacji  ekologicznej oraz konkursów ekologicznych.
m) Przeprowadzanie konsultacji społecznych obejmujących zakres zadań wydziału.
n) Nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez: Głównego Specjalistę ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt.

W Wydziale Ochrony Środowiska  wyodrębnia się samodzielne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt, do zakresu działania którego należy:

a) Prowadzenie całości spraw związanych z szacowaniem szkód łowieckich.
b) Wydawanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich.
c) Opiniowanie planów łowieckich.
d) Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt dziko występujących.
e) Prowadzenie spraw dotyczących edukacji w temacie obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
f) Ogłaszanie na terenie gminy akcji deratyzacji i prowadzenie działań sprawdzających w tym zakresie.
g) Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (rozliczanie usług weterynaryjnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku) oraz prowadzenie spraw związanych z  działaniami opiekunów wolno żyjących kotów.
h) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
i) Zapewnienie zbierania z terenu gminy Mikołów, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
j) Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy agresywnej.
k) Sporządzanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów.
l) Prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem zwierzęcia właścicielowi w oparciu o art. 7 ustawy o ochronie zwierząt.
m) Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
n) Zapewnienie zbierania z terenu gminy Mikołów, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt leśnych.
o) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.

 

Zobacz także

Ochrona środowiska

Metadane

Data utworzenia:2011-06-13 11:28:30
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-13 11:28:30
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-13 11:28:30
Ostatnia zmiana:2018-06-14 10:20:04
Ilość wyświetleń:3092
Fundusze Europejskie Program Regionalny Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij