Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Zespół Szkolno- Przedszkolny(Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 13)

ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 06 24
fax: (32) 226 06 24
dyrektor: mgr Tomasz Macha
e-mail: sekretariat@zsp.mikolow.eu

www: www.zspmikolow.edupage.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 11 w Mikołowie (klasy I-III) oraz Przedszkole nr 13 im. Gromadki Misia Uszatka w Mikołowie. Szkoła podstawowa realizuje cykl kształcenia w ciągu 3 lat. Po ukończeniu III klasy uczniowie przechodzą do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie lub innej, według uznania rodziców. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Organami zespołu są:

 • dyrektor zespołu,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski (organ Szkoły Podstawowej nr 11).

Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności zespołu. Kompetencje i obowiązki organów zespołu zostały określone w statucie placówki. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w klasach wyższych sześcioklasowej szkoły podstawowej,
 • wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, a szczególnie:
  • umiejętności służące zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia),
  • umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp.,
  • poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
  • umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
  • rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, wynikające z programu wychowawczego szkoły,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 • udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 12:43:48
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 12:43:48
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 12:43:48
Ostatnia zmiana:2018-01-23 11:10:16
Ilość wyświetleń:13539

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij