Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 12 20
fax: (32) 226 12 20
dyrektor: mgr Teresa Kurzyca
e-mail: sekretariat@sp7.mikolow.eu 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie Mokrem jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działań szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły oraz informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki a w szczególności zapewnia uczniom:

 • poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w 3-letnim gimnazjum,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym),
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,
 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 • w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na stan zdrowia nauczanie indywidualne w domu,
 • pomoc ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju swoich zainteresowań,
 • możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym w szczególnych przypadkach np. dłuższa usprawiedliwiona nieobecność ucznia,
 • korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 12:38:20
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 12:38:20
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 12:38:20
Ostatnia zmiana:2017-12-05 13:14:03
Ilość wyświetleń:5594

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij