Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 13 70
fax: (32) 226 13 70
dyrektor: mgr Magdalena Gładzik
e-mail: sekretariat@sp6.mikolow.eu

www: www.zs2mikolow.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół nr 2 w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie oraz Gimnazjum nr 3 w Mikołowie. Szkoła podstawowa realizuje cykl kształcenia w ciągu 6 lat, a gimnazjum - w ciągu 3 lat. Obwód szkolny obejmuje teren sołectwa Borowa Wieś. Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląski Kurator Oświaty.

Organami zespołu są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności zespołu. Kompetencje i obowiązki organów zespołu zostały określone w statucie placówki. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, co zostało szczegółowo określone w rozporządzeniu MEN z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 51, poz. 458),
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
 • przygotowuje absolwentów szkoły podstawowej do podjęcia nauki w gimnazjum,
 • umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i uczniów,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • realizuje program nauczania, pomagając uczniom w zdobyciu umiejętności kluczowych - myślenia, uczenia się, poszukiwania, współpracowania, działania, doskonalenia się, komunikowania się,
 • realizuje program wychowawczy szkoły,
 • realizuje program profilaktyki.

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 12:28:55
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 12:28:55
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 12:28:55
Ostatnia zmiana:2018-01-23 11:03:34
Ilość wyświetleń:13188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij