I

Czynności związane z odłowieniem bezdomnych zwierząt podejmuje Jarosław Kołodziejczyk Gabinet Weterynaryjny „ANIMAL- VET- ZASOLE” ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim.

Wyłapane zwierzęta przewożone są do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Chełmku
ul. Jaworznicka 67, 32-660 Chełmek. Czas podjęcia interwencji – do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę usługi.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku ul. Jaworznicka 67 i inne schroniska zamieszczają na swoich stronach internetowych informację o znalezionych zwierzętach.  Zwierzęta w schronisku są badane, określany jest ich wiek, znaki szczególne następnie ich zdjęcia są zamieszczane na stronie internetowej www.schroniskochelmek.pl oraz profilu społecznościowym //www.facebook.com/schroniskochelmek

II

Czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy zwierzętom bezdomnym, rannym
w wypadkach wraz z transportem podejmuje POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Spółka Jawna prowadząca Klinikę Weterynaryjną w Mikołowie przy ul. Żwirki
i Wigury 5. Pierwsza pomoc zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach powinna zostać udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż do 1 godz. od przyjęcia zgłoszenia przez w/w lekarza weterynarii. Firma POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI świadczy również usługi w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenów gminnych.

III

Czynności związane z przyjmowaniem rannych, okaleczonych w wyniku zdarzeń drogowych lub potrzebujących opieki dzikich, krajowych zwierząt i egzotycznych podejmuje Jacek Wąsiński Leśne Pogotowie ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów (całodobowo) tel. 605 100 179.

IV

Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim zapewnia gospodarstwo Mokros-Projekt Jacek Mokros ul.Wiejska 10 Kochanowice

V Telefony

Zgłoszenia związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, a także rannych, biorących udział w zdarzeniach drogowych, przyjmują: Wydział Ochrony Środowiska tel. 32 3248556,
Straż Miejska tel. 32 22 60 291 telefon alarmowy 986, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo) tel. 798 717 178, 32 3260430 lub telefon alarmowy 112, Komenda Powiatowa Policji (całodobowo) tel. 32 73 77 255, 32 73 77 200, tel. alarmowy 997

Zgłoszenia dotyczące martwych zwierząt znajdujących się przy drogach gminnych lub na terenach należących do Gminy Mikołów przyjmuje: Wydział Ochrony Środowiska tel. 32 3248556, Straż Miejska tel. 32 22 60 291 telefon alarmowy 986, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo) tel. 798 717 178, 32 3260430 lub telefon alarmowy 112,

 Wszelkie zapytania Mieszkańców w sprawie zwierząt można kierować na adres e-mailowy: anna.chrzestek@mikolow.eu W celu ułatwienia kontaktu z Mieszańcami, prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.