Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

MOSiR ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj.: inspektor ds. utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

tj.: inspektor ds. utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-go Maja 31.

ZMIANY W OGŁOSZENIU

 • W ogłoszeniu jest: Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.
 • W ogłoszeniu powinno być: Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/2 etatu po rozstrzygnięciu wyniku naboru

W związku z powyższym przesuwamy termin rekrutacji do dnia 07.10.2011r.

 

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe – specjalistyczne ( rolnictwo, ogrodnictwo, biologia, architektura krajobrazu).

 • Prawo jazdy kategorii B.

 • Udokumentowane doświadczenie w zawodzie minimum dwa lata.

 • Umiejętność organizacji zarządzania terenami zieleni MOSiR.

 • Znajomość przepisów prawa związane z ochroną oraz budową i pielęgnacją terenów zieleni.

 • Umiejętność wyceny wartości drzew oraz opłat i kar za ich wycinkę.

 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku.

 • Biegła obsługa komputera w zakresie środowiska Windows (Pakiet MS Office).

 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Nieposzlakowana opinia.

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 • Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

2.Wymagania dodatkowe :

 • Zaświadczenie o odbyciu kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni,

 • Znajomość obsługi i eksploatacji systemów nawadniania.

 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów usługowych użyteczności publicznej,

 • Odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

3.Zakres działań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja zarządzania terenami zieleni będącymi w administrowaniu MOSiR w zakresie:

 • nasadzania roślin sezonowych,

 • prawidłowe utrzymanie stanu nawierzchni boisk piłkarskich pokrytych trawą naturalną będących w administrowaniu MOSiR,

 • formowania i pielęgnacji drzew i krzewów,

 • pielęgnacji nawierzchni alejek i ścieżek edukacyjnych,

 • poprawności koszenia, wertykulacji i areacji trawników i boisk trawiastych,

 • prawidłowego odchwaszczania - mechanicznego, ręcznego i chemicznego ( umiejętność doboru i zastosowania specjalistycznych środków ochrony roślin),

 • prawidłowego nawożeniem roślin,

 • ochrony przed chorobami i szkodnikami,

 • Przygotowywanie planów zagospodarowania terenów zieleni.

 • Kontrolowanie przebiegu realizacji zadań oraz prawidłowej eksploatacji tj. utrzymania czystości, konserwacji zieleni.

 • Przeprowadzanie przeglądu drzewostanu, sporządzanie projektów wniosków na wycinkę drzew.

 • Sporządzanie niezbędnych informacji i wniosków w zakresie eksploatacji i utrzymania terenów zieleni,

 • Ocena prawidłowości prac i technologii przy budowie i pielęgnacji terenów zieleni.

 • Odbiór robót, zakres gwarancji i rękojmi w oparciu o obowiązujące przepisy.

 • Dobór i ocena jakości materiałów roślinnych i ogrodniczych do budowy i pielęgnacji terenów zieleni.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • List motywacyjny.

 • C.V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy)

 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 • Kopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, zaświadczenie z obecnego zatrudnienia.

 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez MOSiR danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji w MOSiR Mikołów – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami)”. Wszystkie kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Dokumenty prosimy dostarczyć na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów.

Oferty przesyłane pocztą i składane w MOSiR muszą zawierać dopisek na kopercie „Oferta na stanowisko inspektor ds. utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni w MOSiR”. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do MOSiR Mikołów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Mikołów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOSiR.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 12.09.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. - oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Wyniki_naboru.pdf (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2011-09-12 07:30:16
Wprowadził do systemu:Redaktor UM Mikołów
Data wprowadzenia:2011-09-12 07:30:16
Opublikował:Redaktor UM Mikołów
Data publikacji:2011-09-12 07:30:16
Ostatnia zmiana:2011-11-04 08:35:33
Ilość wyświetleń:153

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij