Uchwała nr XXI/453/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi