Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Biuro Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych

kierownik: Agnieszka Orawska

pok. nr 58, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 85 34

sala nr 1, pok. nr 58, 59, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 32 48 433, 32 32 48 434, 32 32 48 438, 32 32 48 439, 32 32 48 444, 32 32 48 445, 32 32 48 446, 32 32 48 532, 32 32 48 534
e-mail: ksiegowosc.podatki@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych w szczególności należy:

a) Księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psa oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
b) Kontrola terminowości wpłat należności podatkowych i opłat.
c) Sporządzanie upomnień i przygotowywanie wniosków egzekucyjnych wraz z wystawianiem tytułów wykonawczych za zaległości w podatkach i opłatach.
d) Prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych.
e) Prowadzenie postępowań w sprawie nadpłat.
f) Sporządzanie decyzji uznaniowych w sprawie zobowiązań podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umarzania zaległości w podatkach i opłatach, odsetek za zwłokę, rozłożenie na raty i odroczenia terminów płatności).
g) Ścisła współpraca z urzędami skarbowymi oraz inspektorem ds. egzekucji administracyjnej w sprawach windykacji należności podatkowych i opłat.
h) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań dla gminy o wysokości zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
i) Sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz podanie tego wykazu do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja, za rok ubiegły.
j) Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań bilansowych ww. opłat i podatków.
k) Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie podatków i opłat stanowiących w całości dochody gminy pobieranych przez Urząd Skarbowy, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
l) Prowadzenie ewidencji zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od organów administracji rządowej i samorządowej oraz sądów.
m) Prowadzenie postępowań podatkowych w celu egzekucji zaległości w opłacie skarbowej.
n) Sporządzanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty w opłacie skarbowej oraz w sprawach zwrotu opłaty skarbowej.
o) Sporządzanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej.
p) Prowadzenie ewidencji i postępowań związanych z poborem opłaty od posiadania psów.
q) Sporządzanie zaświadczeń, w tym w szczególności zaświadczeń o wysokości zaległości, o zgodzie na wykreślenie hipoteki oraz o udzielonej pomocy de minimis.
r) Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.
s) Sporządzanie sprawozdań zbiorczych gminy, kwartalnych i rocznych o udzielonej pomocy de minimis oraz o udzieleniu bądź nieudzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie.
t) Wydawanie i przyjmowanie zwrotów druków ścisłego zarachowania oraz blankietów opłaty targowej.
u) Rozliczenie inkasentów powołanych uchwałami Rady Miejskiej.
v) Wydawanie dyspozycji kasowych dotyczących wpłat i zwrotów należnych podatków dotyczących pozostałych dochodów budżetowych oraz prowadzenie pełnej obsługi kasowej Urzędu Miasta, w tym:
- przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych, skarbowych, administracyjnych i innych,
- przyjmowanie wpłat gwarancji i polis ubezpieczeniowych związanych z zawartymi umowami,
- dokonywanie wypłat oraz zwrotów nadpłat i wpłat nienależnie dokonanych.
w) Przygotowywanie odpisu od podatku rolnego należnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.
x) Zabezpieczanie należności oraz zaległości podatkowych (zastaw, hipoteka).
y) Przygotowywanie materiałów i opinii do podjęcia decyzji w sprawie wniesionych podań, odwołań skarg i zażaleń.
z) Ścisła współpraca z Wydziałem Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych.

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Orawska
Data utworzenia:2012-02-20 15:09:56
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2012-02-20 15:09:56
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2012-02-20 15:09:56
Ostatnia zmiana:2019-01-10 11:50:21
Ilość wyświetleń:1347

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij