Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Mikołów".