OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 782)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że zostały przeznaczone do dzierżawy,  następujące nieruchomości gminne: 

Nr działki

położenie

Powierzchnia

do dzierżawy

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie
nie  i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu

Okres dzierżawy

część

działki

 nr 1719/52

ul.Jaśminów

 

1000 m2

 

KA1M/

00009867/2

 

rolne

 

0,20 zł/m2

rocznie

 

rocznie

do 30 września

 

3 lata

 część

działki

 nr 1719/52

ul.Jaśminów

 

961 m2

 

KA1M/

00009867/2

 

rolne

 

0,20 zł/m2

rocznie

 

rocznie

do 30 września

 

3 lata

część działki

 nr 790/76

ul. Konwalii

 

20 m2

KA1M/

00048242/0

pas zieleni przed ogródkiem działkowym

 

0,50 zł/m2

rocznie

rocznie

do 30 września

3 lata

 Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie stosownie do zarządzenia Burmistrza Mikołowa określającego wysokość stawek czynszu dzierżawnego.

Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolne jest zwolniona z podatku VAT.

Wydzierżawienie terenu nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow.eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).