Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

BURMISTRZ MIKOŁOWA

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Do najmu przeznacza się lokale użytkowe (garaże), stanowiące część składową nieruchomości gruntowej pomiędzy ulicami Podleską i św. Wojciecha w Mikołowie, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 2436/175, zapisanej w Księdze wieczystej nr KA1M/00055840/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

 

Stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej garażu wynosi 5,50 zł netto.

 

1.      Garaż nr 4, o powierzchni 15,79 m2 wadium w wysokości 174,00 zł        godz. 13.00
 2.      Garaż nr 10, o powierzchni 16,70 m2 wadium w wysokości 184,00 zł      godz. 13.10
 3.      Garaż nr 13, o powierzchni 16,67 m2 wadium w wysokości 183,00 zł      godz. 13.20
4.      Garaż nr 21, o powierzchni 16,91 m2 wadium w wysokości 186,00 zł      godz. 13.30
  5.      Garaż nr 39, o powierzchni 16,82 m2wadium w wysokości 185,00 zł      godz. 13.40

 

Przetargi odbędą się w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w dniu 18 lutego 2015 roku, w podanej wyżej kolejności dla poszczególnych garaży, począwszy od godz. 13.00 (poz. nr 1) do godz. 13.40 (poz. nr 5).

 

Wadia na przetargi na najem lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mikołów, Mikołów, Rynek 16 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia Umowy najmu na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetargi będą prowadzone na podstawie Regulaminu dostępnego w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 447.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pisemne z dokonaną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł), dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – w wypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru).

Osoby zainteresowane powinny przed przetargiem zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymienione lokale będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 447.

 

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od 18 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu).

 

 

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania każdego z przetargów bez podania przyczyny.

 

Załączniki

rozstrzygn.__przetarg_18.02.2015_342a10.pdf (136.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-01-23 12:44:03
Wprowadził do systemu:Redaktor UM Mikołów
Data wprowadzenia:2015-01-23 12:44:03
Opublikował:Redaktor UM Mikołów
Data publikacji:2015-01-23 12:44:03
Ostatnia zmiana:2015-02-24 08:22:33
Ilość wyświetleń:910

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij