Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu znajdującego się na piętrze Krytej Pływalni ul. Konstytucja 3 Maja 22

BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 

znajdującego się na piętrze Krytej Pływalni „Aqua Plant” przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 o powierzchni 80 m2 +/- 5% (ostateczna wielkość powierzchni lokalu użytkowego zostanie określona po akceptacji projektu adaptacji i zagospodarowania pomieszczeń składających się na tenże lokal, przedstawionego przez jego Najemcę, wyłonionego w wyniku przetargu).

  • sposób użytkowania: działalność usługowa związana z poprawą urody i kondycji fizycznej
  • stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 10,00 zł netto

Wadium w wysokości 1.600,00 zł

Najemcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot jakichkolwiek nakładów poczynionych na lokal użytkowy (przedmiot najmu).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 roku, o godz. 14.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31.

Wadium na przetarg na wynajem lokalu użytkowego należy wpłacić w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31 lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie (nr rachunku bankowego 36 8436 0003 0000 0026 2044 0004) na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu). Wadium przepada na rzecz Gminy Mikołów, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Wadium jest zwracane po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg będzie prowadzony na podstawie Regulaminu dostępnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, tel.: (32) 779-76-03.

Osoba przystępująca do przetargu bądź reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna okazać dokument tożsamości, stosowne pełnomocnictwo, dowód wpłacenia wadium oraz potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub odpis z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego - w wypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru).

Osoby zainteresowane powinny przed przetargiem podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz nie zalegać z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Wyżej wymieniony lokal będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 22, tel.: (32) 779-70-11.

Umowa najmu lokalu użytkowego zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, na tablicy ogłoszeń w Krytej Pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki

rozstrzygn. przetarg.pdf (95.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2013-11-15 10:24:17
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2013-11-15 10:24:17
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2013-11-15 10:24:17
Ostatnia zmiana:2014-01-14 14:30:15
Ilość wyświetleń:919

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij