Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna umożliwia realizację projektów zaproponowanych przez mieszkańców Mikołowa. Mikołowianie po utworzeniu grupy inicjatywnej oraz dokonaniu wyboru dziedziny z katalogu bloków tematycznych, w ramach których mogą składać wnioski, mają możliwość uzyskania dofinansowania na wykonanie inicjatywy z budżetu Gminy Mikołów.

Link do www: http://ngo.mikolow.eu/inicjatywa-lokalna/

Gmina, w ramach inicjatywy lokalnej, realizuje zadania w zakresie:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy;
- działalności charytatywnej;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- turystyki i krajoznawstwa;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- rewitalizacji.

Jakie są etapy realizacji projektu?

Realizacja projektów Mikołowian składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie składane są wnioski, następnie po ocenie wniosków wybrany zostanie pomysł, który jest realizowany a w końcowym etapie rozliczany.

Kto wybiera zwycięski projekt?

Burmistrz podejmuje decyzję o przyjęciu do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej przy uwzględnieniu liczby uzyskanych punktów, celowości zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie lokalnej jest złożenie wniosku przez mieszkańca, mieszkańca za pośrednictwem grupy inicjatywnej lub mieszkańca za pośrednictwem organizacji pozarządowej.

Co należy dołączyć do wniosku?

Należy pamiętać, aby w przypadku grupy inicjatywnej dołączyć do wniosku listę osób, które wchodzą w jej skład oraz upoważnienie do podejmowania decyzji dla co najmniej jednego członka grupy inicjatywnej.
Organizacja pozarządowa lub stowarzyszenie JST powinny pamiętać o dołączeniu do wniosku oświadczenia potwierdzającego status prawny wnioskodawcy, jego siedzibę, a także krąg osób uprawnionych do reprezentacji (jeżeli wnioskodawca nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego), ponadto statut organizacji (w przypadku innego dokumentu niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).

Jaki jest wkład własny wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej?

Wkład własny wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej nie może stanowić mniej niż 15% całkowitej wartości zadania. Wkład własny może stanowić praca społeczna (wolontariat), materiały rzeczowe, środki finansowe.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków jest ciągły.

W jakiej formie można składać wnioski?

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub pocztą na adres Urzędu Miasta.

Kontakt

Urząd Miasta Mikołów
Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pok. nr 20, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 461, 734 424 349
fax. 32 32 48 400
e-mail: ngo@mikolow.eu

Podstawa prawna

1. Uchwała nr XXVII/258/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2. Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 622/213/20 w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru sprawozdania oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 

Załączniki

ZBM_622_213_20 z dnia 21.07.2020 (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 Wzór wniosku o inicjatywę lokalną - grupa inicjatywna (609.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 Wzór wniosku o inicjatywę lokalną - grupa inicjatywna (237.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 Wzór wniosku o inicjatywę lokalnę - NGO (608.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 Wzór wniosku o inicjatywę lokalnę - NGO (388.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 Wzór sprawozdania z inicjatywy lokalnej - NGO (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 Wzór sprawozdania z inicjatywy lokalnej - NGO (469.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 Wzór sprawozdania z inicjatywy lokalnej - grupa inicjatywna (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 Wzór sprawozdania z inicjatywy lokalnej - grupa inicjatywna (470.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2017-06-21 13:05:33
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2017-06-21 13:05:33
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2017-06-21 13:05:33
Ostatnia zmiana:2020-07-30 10:40:48
Ilość wyświetleń:14900

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij