Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (ulicy) gminnej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16, pok. nr 1, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 02, 324 85 01
e-mail: um@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Utrzymania Infrastruktury
Rynek 20, I piętro, pokój nr 8
tel.: (32) 324 84 77 do 78
e-mail: infrastruktura.komunalna@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (ulicy) gminnej

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1140 z późn zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  2016 poz. 1264).
 3. Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/561/2016 z dnia  16.12.2016 r. oraz uchwała nr XXII/302/2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wymagane dokumenty

1. Zajęcie pasa drogowego związane z wykonaniem robót lub umieszczeniem urządzeń:

 1. Wniosek (wniosek.pdf, wniosek.doc). 
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu, pojazdów lub pieszych. Projekt powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót w przypadku, gdy nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 6. Harmonogram robót w przypadkach etapowego prowadzenia robót.
 7. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym - do wglądu.

2.  Zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklam:

 1. Wniosek (wniosek1.doc, wniosek1.pdf). 
 2. Projekt reklamy.

3.  Umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej:

 1. Wniosek (wniosek2.doc, wniosek2.pdf)
 2. mapę zasadniczą w dwóch egzemplarzach z wrysowanym przebiegiem urządzeń infrastruktury technicznej
 3. warunki techniczne podłączenia wydane przez właściciela sieci
 4. oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię udzielonego pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w kwocie 17 zł (jeśli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik)

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam oraz obiektów handlowych w pasie drogowym  

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
 1. jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł
 2. jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł
 3. jezdni powyżej 50 % szerokości - 7,00 zł
 4. chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 2,00 zł
 5. pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1 ÷ 4 -1,00 zł 
Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
 1. w pasie drogowym – 20,00 zł
 2. na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł 
Za umieszczenie obiektów i urządzeń budowlanych oraz reklam ustala się następujące stawki opłat:
 1. za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego obiektu handlowego lub usługowego - 4,00 zł
 2. za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonych innych niż wymienione w pkt 1 obiektów lub urządzeń budowlanych - 3,00 zł
 3. za każdy dzień zajęcia związanego z umieszczeniem 1 m2  powierzchni reklamy- 5,00 zł
 4. za każdy dzień zajęcia związanego z umieszczeniem 1m2 powierzchni reklamy na  gminnych słupkach umiejscowionych w pasie drogowym - 1,00 zł
 5. dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w pkt 3 podwyższa się o 100 % 
Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
 1. ogródki letnie - 3,00 zł
 2. zagospodarowanie terenu przyległego do działki na własny użytek z przeznaczeniem tylko na ogródek przydomowy lub zagospodarowanie drobną zielenią - 0,10 zł
 3. pozostałe -2,00 zł 
Obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2  pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację - 0,50 zł
 
Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu, ustala się następujące stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:
a) w pasie drogowym – 10,00 zł
b) na drogowym obiekcie inżynierskim – 20,00 zł
 
Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki

wniosek_5f8c89.pdf (142.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek_b8addc.doc (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek2.pdf (129.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek2.doc (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek1.pdf (80.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek1.doc (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2011-09-21 09:52:42
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-09-21 09:52:42
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-09-21 09:52:42
Ostatnia zmiana:2018-12-05 11:54:31
Ilość wyświetleń:2964

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij