Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Podatek leśny

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1, 59
tel.: 32 32 48 434, 32 32 48 435, 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 440, 32 32 48 441, 32 32 48 568

e-mail: podatek@mikolow.eu

UWAGA:  Od 1.01.2019 r. na terenie Gminy Mikołów obowiązują nowe druki.

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30  do 15:30
piątek od 7:30  do 14:00

Podstawa prawna

 1. Ustawa o podatku leśnym - t.j.: Dz.U z 2017 r. poz. 1821
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Złożenie „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub „deklaracji na podatek leśny”

1. Obowiązek złożenia „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub „deklaracji na podatek leśny” ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Zwolnione z podatku są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.

4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć „deklarację na podatek leśny” na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

  Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
  3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć „deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

  Termin płatności

  1. W przypadku osób fizycznych podatek leśny na dany rok ustala decyzja Burmistrza Mikołowa. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zebranego materiału dowodowego. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. W przypadku pozostałych podmiotów podatek leśny płatny jest na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej, w ratach proporcjonalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

  3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

  4. Wpłat podatku można dokonywać w kasie Urzędu (za wyjątkiem osób zobowiązanych posiadać rachunek bankowy) lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nadany indywidualnie każdemu podatnikowi lub nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

  Stawki podatku leśnego w 2019 roku

  • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,1178 zł
  • za 1 ha lasu pozostałego - 42,2356 zł

  Stawki podatku leśnego w 2018 roku

  • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,6766 zł
  • za 1 ha lasu pozostałego - 43,3532 zł

  Stawki podatku leśnego w 2017 roku

  • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,01 zł
  • za 1 ha lasu pozostałego - 42,02 zł

  Stawki podatku leśnego w 2016 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

  • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,0947 zł
  • za 1 ha lasu pozostałego - 42,1894 zł

   Stawki podatku leśnego w 2015 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

  • za 1 ha lasu ochronnego - 20,774 zł
  • za 1 ha lasu pozostałego - 41,547 zł

  Stawki podatku leśnego w 2014 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

  • za 1 ha lasu ochronnego - 18,82 zł
  • za 1 ha lasu pozostałego - 37,63 zł

   Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osób fizycznych - „informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” 
  2. W przypadku pozostałych podmiotów - „deklaracja na podatek leśny” .

  UWAGA:  Od 1.01.2019 r. na terenie Gminy Mikołów obowiązują nowe druki.

  Sposób załatwienia sprawy

  1. W przypadku osób fizycznych:

   • Przyjęcie od podatnika „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego”.
   • Określenie wymiaru podatku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” oraz zgromadzonego materiału dowodowego.
   • Ustalenie wysokości podatku leśnego na dany rok decyzją Burmistrza Mikołowa.

   2. W przypadku pozostałych podmiotów:

    • Przyjęcie od podatnika „deklaracji na podatek leśny”.

    Tryb odwoławczy

    Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

    Załączniki

    Od 1.01.2019 Deklaracja na podatek leśny (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
    Od 1.01.2019 Deklaracja na podatek leśny (417.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
    Od 1.01.2019 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
    Od 1.01.2019 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (560.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
    RODO klauzula informacyjna (133.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

    Metadane

    Źródło informacji:Jolanta Cynar
    Data utworzenia:2011-06-27 11:43:09
    Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
    Data wprowadzenia:2011-06-27 11:43:09
    Opublikował:Administrator Biuletynu
    Data publikacji:2011-06-27 11:43:09
    Ostatnia zmiana:2019-01-17 09:35:00
    Ilość wyświetleń:5667

    W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

    Zamknij