Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Podatek rolny

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1
tel.: 32 32 48 434, 32 32 48 435, 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 440, 32 32 48 441, 32 32 48 568
e-mail: podatek@mikolow.eu

Godziny urzędowania 

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartek od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Podstawa prawna

1. Ustawa o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892)
2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

  Złożenie „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub deklaracji na podatek rolny

  1. Obowiązek złożenia „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub deklaracji na podatek rolny ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, albo jest bez tytułu prawnego.

   2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.

    3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.

   4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

    5. W przypadku osób fizycznych podatek rolny na dany rok ustala decyzją Burmistrz Mikołowa. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zgromadzonego materiału dowodowego. 

    Termin powstania obowiązku podatkowego

    1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
    2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta ” informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.
    3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

    Termin płatności

    1. Podatek od nieruchomości płatny jest na podstawie złożonej przez podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania w kasie Urzędu lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nadany indywidualnie każdemu podatnikowi lub nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325,
    2. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
    3. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej - do dnia 31 stycznia (I rata) oraz do dnia 15 każdego miesiąca (pozostałe raty), bez wezwania organu podatkowego.
    4. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

    Stawki podatku rolnego w 2018 roku

    • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 262,45 zł
    • (powyżej  1 ha ) za 1 ha 2,5q  = 131,225 zł

     

    Stawki podatku rolnego w 2017 roku

    • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 262,20 zł
    • (powyżej  1 ha ) za 1 ha 2,5q  = 131,10 zł

    Stawki podatku rolnego w 2016 roku

    1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 134,375 zł.
    2. Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 268,75 zł.

    Stawki podatku w 2015 roku

    1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj . 153,425 zł.
    2. Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 306,85 zł.

    Stawki podatku w 2014 roku

    1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj . 173,20 zł.
    2. Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 346,40 zł.

    Wymagane dokumenty

    1. W przypadku osób fizycznych - „informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego”.
    2. W przypadku pozostałych podmiotów - deklaracja na podatek rolny.

    Sposób załatwienia sprawy

    1. W przypadku osób fizycznych:
     • Przyjęcie od podatnika ” informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego”.
     • Ustalenie wysokości podatku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożone przez podatnika „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” oraz zebranego materiału dowodowego.
     • Ustalenie wysokości podatku rolnego na dany rok decyzją, nakazem płatniczym Burmistrza Mikołowa.
    2. W przypadku pozostałych podmiotów:
     • Przyjęcie od podatnika deklaracji na podatek rolny.

    Tryb odwoławczy

    Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

    Ulgi i zwolnienia

    Użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej zgodnie z uchwałą nr  XXVI/466/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

     podatek rolny (do 1 ha)     za 1 ha   5q = 262,20

               (powyżej  1 ha ) za 1 ha 2,5q  = 131,10

     Załączniki

     deklaracja_rolny_7e1ac5.pdf (144kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
     deklaracja_rolny_593b70.doc (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
     informacja_559c93.pdf (563.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
     informacja_0de83f.doc (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
     RODO klauzula informacyjna (133.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

     Metadane

     Źródło informacji:Jolanta Cynar
     Data utworzenia:2011-06-27 11:39:43
     Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
     Data wprowadzenia:2011-06-27 11:39:43
     Opublikował:Administrator Biuletynu
     Data publikacji:2011-06-27 11:39:43
     Ostatnia zmiana:2018-06-14 13:46:28
     Ilość wyświetleń:2292

     W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

     Zamknij