Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Podział nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
Rynek 16, sala nr 1, parter
tel.: 32 324 85 59
e-mail:
um@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 

Podział nieruchomości

1.  Z wnioskiem o podział nieruchomości występuje właściciel lub użytkownik wieczysty, a jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym - współwłaściciele lub współużytkownicy tejże nieruchomości. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.
2.  Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
3.  W przypadku podziałów zależnych od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - zależnych od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gdy nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi, procedura podziału nieruchomości przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wydawana jest w formie postanowienia opinia o możliwości podziału nieruchomości (nie dot. art. 95), a w drugim etapie - decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
4.  W celu uzyskania opinii o możliwości podziału nieruchomości jak również uzyskania decyzji o podziale nieruchomości należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
2.  Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty (art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

ETAP I - postanowienie

1.  Wniosek.
2.  Tytuł prawny do nieruchomości (wyciąg z KW, akt notarialny, w szczególności oświadczenie, o którym  mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4).
3.  Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą  podziałowi.
4.  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1  pkt 2.
5.  Pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
6.  Wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów (art. 95) prowadzonych niezależnie od ustaleń planu miejscowego (po 1 egz. dla każdego właściciela / użytkownika wieczystego + 2 egz.)
7.  Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z przedstawieniem przebiegu projektowanej granicy – w przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany jej podział  powoduje także podział budynku. Rzuty poszczególnych kondygnacji z odcinkami projektowanej granicy  winny zostać podpisane przez osobę uprawnioną.
Granice projektowane winny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany  oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia  dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego granice projektowanych do  wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez  ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu wyraźnie dzielące  budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne  instalacje.
8.  Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

ETAP II – decyzja

9.  Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
10. Wykaz zmian gruntowych, wykaz zmian danych ewidencyjnych - 1 egz. (w przypadku, kiedy powierzchnia dzielonej działki uległa zmianie)
11.  Mapa z projektem podziału (po 1 egz. dla każdego właściciela / użytkownika wieczystego + 4 egz.)

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

1.  Wydanie opinii przez burmistrza miasta (w formie postanowienia).
2.  Pomiar w terenie przez wyznaczonego geodetę.
3.  Złożenie projektów podziału w Urzędzie Miasta.
4.  Wydanie decyzji o podziale nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie postanowienia - do 30 dni od złożenia wniosku
Wydanie decyzji - do 30 dni od złożenia wniosku

Sposób przekazania informacji o sprawie

Postanowienie oraz decyzję można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Miejsce odbioru dokumentów

Główny Specjalista ds. Geodezji
Rynek 16, parter, pokój nr 3 tel. 32 32 48 559

Tryb odwoławczy

Na postanowienie można złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Załączniki

wniosek o decyzję (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wszczęcie postępowania (79.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o KW (215.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o zrzeczeniu (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula informacyjna RODO (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2011-06-20 13:56:44
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-20 13:56:44
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-20 13:56:44
Ostatnia zmiana:2019-05-23 08:52:19
Ilość wyświetleń:5648
Fundusze Europejskie Program Regionalny Śląskie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij