Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku planu przestrzennego)

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Mieniem
pokój nr 4, parter, Rynek 16
tel.: 32 324 85 63, 32 324 85 64
e-mail: zagospodarowanie.przestrzenne@mikolow.eu

Godziny urzędowania


poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku planu przestrzennego)

 1. Decyzje wydaje się po uzgodnieniu z następującymi instytucjami:
  • wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu,
  • Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach,
  • Okręgowym Urzędem Górniczym w Gliwicach,
  • organem administracji geologicznej,
  • organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  • organami właściwymi w sprawach melioracji wodnych,
  • właściwym zarządcą drogi.
 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadza się analizę funkcji oraz cech zabudowy w zakresie funkcji, gabarytów i formy architektonicznej.
 3. Wydanie decyzji jest możliwe w przypadku spełnienia następujących warunków:
  • co najmniej jedna działka sąsiednia musi być zabudowana,
  • teren musi mieć dostęp do drogi publicznej,
  • uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 4. W przypadku, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003, nr 164, poz. 1588).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Mapy sytuacyjne w skali 1 : 1 000 z naniesionymi granicami działek (10 egzemplarzy).
 3. Mapy orientacyjne w skali 1 : 5 000 z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem (10 egzemplarzy).
 4. Planowane zagospodarowanie terenu przedstawione w formie opisowej i graficznej.
 5. Wypis z rejestru gruntów, dotyczący działki wnioskodawcy i działek sąsiednich.

Opłaty

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 107,00 zł.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. W przypadku spraw, które podlegają art. 62 ust. 1 (w przypadku postępowania dotyczącego warunków zabudowy), art. 58 ust. 1 (w przypadku postępowania dotyczącego celu publicznego) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sprawa zostaje zawieszona w formie postanowienia.

Termin załatwienia sprawy

Do 65 dni w Urzędzie Miasta od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzgodnienia z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, termin załatwienia sprawy zostaje związany z uzyskaniem odpowiednich postanowień od ww. organów.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór postanowienia oraz decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy (ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem burmistrza Mikołowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Na postanowienie można złożyć skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem burmistrza Mikołowa, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Załączniki

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (211.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula informacyjna RODO (243.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2011-06-20 14:18:15
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-20 14:18:15
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-20 14:18:15
Ostatnia zmiana:2020-01-13 13:49:25
Ilość wyświetleń:12652

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij