Co musisz wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120

Rejestracja firmy poprzez profil zaufany

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Usługa umożliwia złożenie do Ministerstwa Gospodarki wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek o wpis do CEIDG, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis, zmianę albo skreślenie wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Wniosek można złożyć elektronicznie albo osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy.

Profil zaufany

Zachęca się do rejestracji i zakładania profilu zaufanego.

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Do czego służy?

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak uzyskać profil zaufany?

Aby uzyskać profil zaufany należy:

Pierwszy sposób – dla wszystkich obywateli:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie ul. prof. M. Hubera 4

Drugi sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Jak działa?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na epuap.gov.pl , wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu.

Instrukcja do założenia profilu zaufanego na stronie: epuap.gov.pl