Uchwała XXXVII/726/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXVIII/729/2018 z dnia 23.01.2018 r.
- nr XXXIX/743/2018 z dnia 20.02.2018 r.
- nr XL/752/2018 z dnia 20.03.2018 r.
- nr XLII/766/2018 z dnia 24.04.2018 r.
- nr XLIII/778/2018 z dnia 22.05.2018 r.
- nr XLIV/792/2018 z dnia 18.06.2018 r.
- nr XLV/807/2018 z dnia 28.08.2018 r.
- nr XLVI/823/2018 z dnia 18.09.2018 r.
- nr XLVII/832/2018 z dnia 16.10.2018 r.
- nr I/5/2018 z dnia 20.11.2018 r.
- nr II/22/2018 z dnia 27.11.2018 r.
- nr III/26/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr III/23/2018 z dnia 18.12.2018 r.