Uchwała XXXV/687/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”

Niniejsza uchwała została uzupełniona przez uchwałę nr XLIII/405/2021 z dnia 22.06.2021 r.