Uchwała XXXIII/663/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/568/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi