Uchwała XXXIII/662/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/548/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XXI/501/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r.